Omsorg

Ønsker du erfarne og fleksible medarbeidere innen omsorg?

Gammel Nok – Omsorg  leverer bemanning innen helse og omsorg, samt tilbyr eldre og andre assistanse i hverdagen.

Aktiviteter og tilbud legger til rette for trygghet og verdighet.

Eksempler på omsorgstjenester fra Gammel Nok:

  • Bemanning privat og offentlig sektor
  • Hjemmehjelp under anbudsordning
  • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
  • Besøksvenn: Aktivisering og tilrettelagt assistanse
  • Demensomsorg
  • Avlastning og bekymringsreduksjon