Gammel Nok – Omsorg  leverer bemanning innen helse og omsorg, samt tilbyr eldre og andre assistanse i hverdagen. Aktiviteter og tilbud legger til rette for trygghet og verdighet.